tHẮNG nGHĨA

TỔ QUÁN

BAN LÃNH ĐẠO

THẦY HUỲNH CHÍ DÂN

CHƯỞNG MÔN

ÔNG HUỲNH TÔ

TRƯỞNG ĐOÀN

ÔNG TĂNG THUẬN MINH

HỘI TRƯỞNG

THẦY HUỲNH CHÍ PHƯỚC

PHÓ ĐOÀN

THẮNG NGHĨA TAM NGHỆ

VĂN: cần phải tìm hiểu và gìn giữa văn hóa lân sư rồng, võ thuật cũng như những loại hình văn hóa khác

VÕ: truyền lại võ thuật cụ thể là Thái Lý Phật và kỷ thuật biểu diễn lân sư rồng

Y: Kiến thức y võ dưỡng sinh, phương pháp rèn luyện để nâng cao sức khỏe và nâng cao hơn là kiến thức y học cổ truyền như trật đã, bắt mạch,…

Get in touch

THẮNG NGHĨA TAM ĐỨC

TRUNG: làm người phải có cội nguồn, phải trung với môn phái, quốc gia

HIẾU: phải hiếu kính sư phụ, tiền bối. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà

NGHĨA phải đối đãi với đồng môn sư huynh đệ nghĩa khí, đối xử tốt với anh em trong nhà, bạn bè ngoài xã hội.

Read more

HÌNH ẢNH hOẠT ĐỘNG