tHẮNG nGHĨA

TỔ QUÁN

BAN LÃNH ĐẠO

THẦY HUỲNH CHÍ DÂN

CHƯỞNG MÔN

THẦY HUỲNH CHÍ PHƯỚC

PHÓ ĐOÀN

ÔNG LÝ THUẬN MINH

HỘI TRƯỞNG

ANH HUỲNH GIA LƯƠNG

PHÓ LÃNH ĐẠO

ANH HUỲNH GIA BỬU

TỔNG CHỈ ĐẠO

CHỊ HUỲNH THỤC HẰNG

TRƯỞNG BAN VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MÔN PHÁT THÁI LÝ PHẬT

THẮNG NGHĨA TAM NGHỆ

VĂN: cần phải tìm hiểu và gìn giữ văn hóa lân sư rồng, võ thuật cũng như những loại hình văn hóa khác

VÕ: truyền lại võ thuật cụ thể là Thái Lý Phật và kỷ thuật biểu diễn lân sư rồng

Y: Kiến thức y võ dưỡng sinh, phương pháp rèn luyện để nâng cao sức khỏe và nâng cao hơn là kiến thức y học cổ truyền như trật đã, bắt mạch,…

Đọc Thêm

THẮNG NGHĨA TAM ĐỨC

TRUNG: làm người phải có cội nguồn, phải trung với môn phái, quốc gia

HIẾU: phải hiếu kính sư phụ, tiền bối. Hiếu thảo với cha mẹ, ông bà

NGHĨA phải đối đãi nghĩa khí với đồng môn sư huynh đệ, đối xử tốt với anh em trong nhà, bạn bè ngoài xã hội.

Đọc Thên

TÔN CHỈ THẮNG NGHĨA TỔ QUÁN

Thắng Nghĩa Đường có 8 MƠ ƯỚC và TÔN CHỈ sau đây:
  1. Truyền Thống Chi Quán (Võ quán truyền thống)
  2. Quang Minh Chi Môn (Môn phái quang minh)
  3. Chính Nghĩa Chi Phái (Môn phái chính nghĩa)
  4. Lễ Nghi Chi Đoàn (Đoàn thể lễ nghĩa)
  5. Văn Hóa Chi Sư (Đội lân văn hóa)
  6. Nhân Đức Chi Võ (Môn võ nhân đức)
  7. Trung Hiếu Chi Đồ (Môn đồ trung hiếu)
  8. Trí Dũng Chi Sĩ (Người trí dũng)
ĐỌC THÊM

HÌNH ẢNH hOẠT ĐỘNG