Họ và tên: Lý Thuận Minh
Tiếng Hoa: 曾順明
Năm sinh: 1965
Nguyên quán: Quảng Đông – Trung Quốc
Sư phụ: Đặng Tây (Đặng Văn Thành)
Hồng Thắng: Đời thứ V
Bắc Thắng: Đời thứ III
Đệ tử: Thắng Nghĩa Cửu Văn
Chức vụ: Hội trưởng đoàn LSR Thắng Nghĩa Đường

Ông Tăng Thuận Minh quê quán huyện Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông. Từ nhỏ theo thầy Đặng Tây học tập Bắc Thắng Thái Lý Phật. Ông siêng học khổ luyện, được Thầy chỉ bảo, ngộ được không ít tâm pháp của bổn môn.

Ông Tăng Thuận Minh là người nghĩa cử, hòa nhã, nhiệt tâm làm việc thiện, đóng góp công ích xã hội, đối với Đoàn ông rất nhiệt tình, đốc thúc và có trách nhiệm rất cao. Đoàn ngày càng phát triểu cũng nhờ công lao đóng góp không nhỏ của ông.

– Hiện ông đảm nhận Hội Trưởng của Đoàn Lân Sư Rồng Thắng Nghĩa Đường.
– Hội Trưởng Hội Tăng Tộc Khánh Đăng.
– Thường trực Phó Hội Trưởng Đền Thờ Họ Tăng.
– Thường Trực Phó Hội Trưởng Hội Phúc Lợi Hưng Ninh.
– Phó Ban Trị Sự Hội Quán Sùng Chính.
– Phó Hội Trưởng Chùa Thiên Hậu Ngũ Bang Sùng Chính Vũng Tàu.
– Phó Chủ Tịch Hội Quán Sùng Chính Gò Vấp.